Niet genoeg geld? Het Jeugdfonds betaalt.

Meedoen is belangrijk

Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest dat de toename van armoede ten koste gaat van sport en
cultuur voor kinderen. Financiële problemen dreigen bij steeds meer gezinnen. We begrijpen
dat mensen de hand op de knip moeten houden. Met financiële hulp kunnen we echter
voorkomen dat kinderen na de zomervakantie niet meer deelnemen aan sport en cultuur.
Daarom lanceert het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook dit jaar weer de campagne Kies een
club. Belangrijk om u als ouder te laten weten dat het Jeugdfonds kan helpen zodat uw kind
lid kan blijven (of worden) van onze club.

Voor élk kind

Sport en cultuur verrijkt het leven van elk kind. Bij een club maken kinderen nieuwe
vrienden, leren ze rekening te houden met elkaar, krijgen en vergroten ze hun
zelfvertrouwen en vergeten ze even hun zorgen. Dat gunnen we alle kinderen. We hopen
daarom na de zomervakantie weer veel kinderen te verwelkomen.

Kunt u het lidmaatschap of de contributie niet (meer) betalen? Vraag dan hulp aan het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar www.kieseenclub.nl en dien meteen uw
aanvraag in zodat uw kind lid kan blijven of worden.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg,
per e-mail via limburg@jeugdfondssportencultuur.nl of telefonisch via 06 50 90 45 04.

Sluiten

Hi, super leuk dat je op onze website bent! Stuur ons gerust een appje als wij je ergens mee kunnen helpen.

Online inschrijven Gratis proefles!